Pak rondtrekkende bendes aan

Mobiele bendes uit het buitenland zijn de afgelopen jaren steeds vaker betrokken bij criminaliteit in Nederland. Bij 25 procent van de vermogensdelicten in 2022 is een verdachte in beeld die niet uit Nederland afkomstig is of de Nederlandse nationaliteit heeft. Het NPO Radio 1 programma Het Misdaadbureau van WNL is in deze cijfers gedoken en sprak met de politie en een lid van Cumela die beroofd is van GPS-systemen.

Doordat de mobiele bendes uitermate snel van werkgebied en verblijfsgebied wisselen is het onmogelijk gebleken om hier doeltreffend tegen op te treden. Uit gesprekken met cumelaondernemers komt naar voren dat sporenonderzoek (ook bij duidelijk aanwezige sporen) nauwelijks gebeurt. Gerwin Otten, preventieadviseur Cumela: ‘’Dit is jammer want hierdoor daalt de kans dat een dader die aangehouden wordt gelinkt kan worden aan meerdere inbraken. Voor mobiel banditisme geldt -naar het blijkt- een hogere strafmaat, maar dan moet dit wel bewezen kunnen worden.’’

Wij vinden het onbegrijpelijk dat de beslissing om mobiel banditisme niet meer als speerpunt te agenderen is genomen.

Maak mobiel banditisme weer prioriteit

Mobiel banditisme was tot afgelopen jaar een speerpunt van de politie. Dit is met de invoering van de nieuwe veiligheidsagenda niet meer het geval. De intel-cell waar Cumela gegevens mee uitwisselde is niet meer actief. Hierdoor gaat veel opsporingsinformatie verloren. Verder vragen we ons af of er nog wel voldoende opsporingscapaciteit is. Gerwin Otten: ‘Wij vinden het onbegrijpelijk dat de beslissing om mobiel banditisme niet meer als speerpunt te agenderen is genomen. We denken dat dit de dadergroepen in de kaart zal spelen. Wij vinden het belangrijk voor zowel onze sector als andere getroffen sectoren dat er weer voldoende landelijke en regionale opsporingscapaciteit beschikbaar moet komen voor de bestrijding van mobiel banditisme. Alleen dan kunnen we ons nu en in de toekomst beschermen tegen deze criminelen.’’

Luister de uitzending terug

Vanaf minuut 24 luister je het item in de uitzending van Het Misdaadbureau terug.

Klik hier

 

Kamervragen

Naar aanleiding van de uitzending hebben Kamerleden Michon-Derkzen en Aartsen (beiden VVD) vragen gesteld aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Economische Zaken en Klimaat. Ze willen graag meer weten over de rondtrekkende bendes en stellen vragen over de doorstart van de Taskforce Mobiel Banditisme.

Voorkom diefstal

Na diefstal resteert er naast de materiele schade ook een grote “indirecte” kostenpost die in de regel niet verzekerbaar is. Denk aan verlies van omzet, inhuur van derden, verlies van- en terughalen van data, reparatiekosten, kosten van eigen risico, premieverhogingen van verzekeringen, kosten van aanvullende preventiemaatregelen, regelwerk etc. Het voorkomen van diefstal is dus belangrijker dan ooit. Bel gerust met Gerwin Otten voor tips en adviezen.

(Bron: Cumela.nl)

Voorkomen is beter dan genezen. Met de labelset #StopDiefstal maak je het minder interessant voor de georganiseerde criminaliteit. Leden van Cumela kunnen voor meer informatie terecht bij Gerwin Otten.

Niet-leden kunnen deze labelset online op deze site bestellen. Klik hier voor de directe bestellink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *