How to apply

BELANGRIJK

De zich in dit setje bevindende etspasta is giftig. Laat er dus geen kinderen mee spelen! Vermijd het contact met de huid. Is er toch een spatje op de huid gekomen, spoel dit dan ogenblikkelijk weg met veel koud water. Vermijd eveneens het inademen van de dampen van de etspasta. Het etsen dient daarom in de buitenlucht te gebeuren, niet in de zon, maar ook niet in de regen. In beide gevallen kan de etspasta uitvloeien.

ZO WORDT DE INDENTIFICATIE IN DE RUITEN AANGEBRACHT
(>>>AAN DE BUITENZIJDE<<<)

 1. Controleert u eerst of in de strookjes (sjablonen) de JUISTE identificatie-data zijn gestansd.
 2. Maak de plaatsen waar de indentificatie-data moeten komen grondig schoon en vetvrij. In de voorruit bevelen wij de uiterste hoek bij het stuurwiel aan, in de achterruit de hoek die van het trottoir te zien is en de zijruiten de hoeken die zich in de buurt van de portiersloten bevinden.
 3. In de set vindt u een aantal sjablonen waarin uw identificatie-data zijn gestansd. Neem van het eerste sjabloon de witte ruglaag weg. Plak het sjabloon nu op het glas. Druk het sjabloon stevig aan. Hoe beter het sjabloon wordt vastgedrukt, des te mooier wordt het resultaat. De hierboven beschreven handelingen voert u vervolgens op de overige ruiten uit.
 4. Wanneer de sjablonen nog eens stevig zijn aangedrukt, kan het etsen beginnen. Zet hiervoor de auto buiten, maar niet in de zon en niet in de regen. Open nu het flesje met glasetspasta, doop het kwastje in en strijk voorzichtig de etspasta over de identificatie-data. Alle cijfers en letters bedekken. Zorg er wel voor, dat u niet over de strookjes heen knoeit. Laat de pasta ongeveer 2 minuten inwerken.
 5. Neem nu een emmer met water en spons, en spoel de pasta weg. Spoel net zo lang tot alle pasta van de ruiten is verdwenen. {NOOT: De Car Security® etspasta is absoluut niet schadelijk voor de rubber of carrosserie van uw auto!}
 6. Verwijder nu de strookjes van de ruiten, niet met een hard scherp voorwerp, maar bijv. met de nagel van uw duim. Maak nu de ruiten goed droog en u zult uw identificatie-data keurig in de ruiten ge-etst zien staan, onuitwisbaar en afschrikwekkend voor eventuele dieven.

HOE U DE WAARSCHUWINGSSTIKKERS GEBRUIKT

Het graveren van de indentificatie-data in al u autoruiten is een beveiliging
die gemakkelijk te zien is voor een“altijd”oplettende dief.

De identificatie-data zijn goed zichtbaar voor iemand die aan het slot morrelt, voor u echter niet storend.

De preventieve werking van gegraveerde identificatie-data kan 24 uur per dag, zowel bij goed als bij slecht weer, optimaal zijn.
Daarom leveren wij op advies van de Politie bij elk graveerset twee stikkers.
De waarschuwingsstickers zijn spiegelbeeld vinyl stickers,
die kleurecht en waterbestendig zijn.

Deze 2 stickers zijn bestemd voor de BINNENZIJDE van uw autoruiten.

Wij bevelen u aan, de stickers te plaatsen op de binnenzijde van de ramen van beide voorportieren van uw auto, ± ½ centimter boven de ge-etste identificatie-data. U kunt de stickers ook plaatsen op de binnenzijde van de voorruit en achterruit van uw auto, ± ½ centimter boven de ge-etste identificatie-data.

BELANGRIJK

De pasta die zich in dit pakket bevinden is giftig. Hou de pasta buiten bereik van kinderen. Niet eten, drinken of roken tijdens het werken met de pasta. Bewaar de flesjes met pasta op een koele plaats bij voorkeur achter slot. Sjablonen, flesjes en penselen moeten na gebruik zorgvuldig worden weggedaan.  (chemo-afvalbak) Wanneer pasta in contact komt met uw huid, deze zo spoedig mogelijk met zeep en warm water wegwassen !

Algemeen coderings-advies

In de bijgevoegde {eenmalig te gebruiken} sjablonen, staat uw unieke identificatie codering.  Controleer of deze codering juist is.  Deze codering dient u aan te brengen op zichtbare en onzichtbare plaatsen op uw vaartuig.  De waardevolle bezittingen in uw vaartuig kunt u eveneens voorzien van uw unieke identificatie codering.

LET OP!!!

De codering moet altijd aan de BUITENZIJDE worden aangebracht !

Zo worden uw coderingen aangebracht

 1. Maak de plaatsen waar u de coderingen gaat aanbrengen schoon en vetvrij.
 2. Verwijder van een sjabloon de papieren ruglaag.  Plak de sjabloon nu op de plek waar u de codering gaat aanbrengen.  Druk de sjabloon stevig aan. De sjabloon kunt u aandrukken met de zojuist verwijderde ruglaag.  Hoe beter de sjabloon wordt vastgedrukt, des te mooier wordt het resultaat. De hiervoor beschreven handelingen voert u vervolgens uit op de andere plaatsen waar u een codering gaat aanbrengen.
 3. U neemt een penseel en brengt de kunststof merkpasta aan op de sjabloon. Zorg ervoor dat alle gaatjes in de sjabloon met pasta worden gevuld.  Zorg er wel voor dat u NIET over de strookjes heen knoeit. Nadat u de pasta heeft aangebracht, kunt u  na ± 1 minuut de sjabloon verwijderen.  RAAK DE MERKTEKENS NIET AAN: ze blijven ongeveer 30 minuten nat ! Zoals hiervoor beschreven gaat u ook verder met de resterende sjablonen.
 4. Na ongeveer 30minuten zijn de merktekens droog.  U neemt nu 1 alcohol prep-pad en wrijft hiermee over alle door u aangebrachte coderingen.  Uw coderingen zijn nu absoluut kurkdroog, en ONUITWISBAAR EN AFSCHRIKKEND voor eventuele dieven.

BELANGRIJK

De zich in dit setje bevindende UV-merkpasta is giftig. Houd de pasta buiten bereik van kinderen. Niet eten, drinken of roken tijdens het werken met de pasta. Vermijd het contact met de huid. Is er toch een spatje op de huid gekomen, spoel dit dan ogenblikkelijk weg met veel koud water.

Wij adviseren u de uv-lakgravures op de volgende plaatsen aan te brengen:

 1. Na het openmaken van de motorkap in het midden aan de binnenzijde op de lak van de motorkap.
 2. Na het openmaken van de motorkap links en rechts op de lak daar waar de schokbrekers bevestigd zijn of op de lak van de spatborden.
 3. Na het openmaken van uw kofferdeksel aan de binnenzijde in het midden op de lak van het kofferdeksel.
 4. Na het openmaken van een portier aan de binnenzijde van het portier op de lak in de buurt van het slot “+” op de lak van de dorpel. Dit doet u bij elk portier.

Op minimal 6 plaatsen in de auto aanbrengen !

Alle UV-lakgravures worden aangebracht op de lak aan de binnenzijde van het voertuig.

LET OP!!!

De UV-merkpasta mag alleen maar aangebracht worden op de ORGINELE FABRIEKSLAK van uw auto !

ZO WORDEN DE UV-LAKGRAVURES AANGEBRACHT

 1. Controleert u eerst of in de strookjes (sjablonen) de JUISTE identificatie-data zijn gestansd.
 2. Maak de plaatsen waar de identificatie-data moeten komen schoon .
 3. In deze set vindt u een aantal sjablonen waarin uw identificatie-data zijn gestansd. Neem van het eerste sjabloon de witte ruglaag weg. Plak het sjabloon nu op de lak. Druk het sjabloon stevig aan met de zojuist verwijderde papieren ruglaag. Hoe beter het sjabloon wordt vastgedrukt, des te mooier wordt het resultaat. De hiervoor beschreven handelingen voert u vervolgens op de overige te graveren plaatsen uit.
 4. Wanneer de sjablonen nog eens stevig zijn aangedrukt, kan het graveren beginnen.
 5. Zet de auto buiten, maar NIET in de regen.
 6. Open nu het flesje met de UV-merkpasta, doop het kwastje er in, en strijk de merkpasta over de identificatie-data. U kunt ook gebruik maken van de bijgevoegde spatel om de merkpasta te verspreiden. Alle cijfers en letters bedekken. Zorg er wel voor, dat u niet over de strookjes heen knoeit.
 7. Verwijder nu de witte strookjes van de laklaag. Niet met een hard voorwerp, maar bijvoorbeeld met de nagel van uw duim.
 8. Neem een emmer met water en spons of doek, en veeg de nog resterende pasta(puntjes) weg. TIP: Dit hoeft u NIET uit te voeren indien u de aangebrachte merktekens 15 minuten lang NIET aanraakt. Want na 15 minuten is alles opgenomen in de lak en kurkdroog.

 

Uw UV-merktekens zijn nu niet meer uit het voertuig te verwijderen.

Ze zijn uitsluitend zichtbaar onder black-light.

BELANGRIJK

De pasta’s welke zich in dit pakket bevinden zijn giftig. Hou de pasta buiten bereik van kinderen. Niet eten, drinken of roken tijdens het werken met de pasta’s. Bewaar de flesjes met pasta op een koele plaats bij voorkeur achter slot. Sjablonen, flesjes en penselen moeten na gebruik zorgvuldig worden weggedaan. (chemo-afvalbak). Wanner de pasta in contact komt met uw huid, deze zo spoedig mogelijk met zeep en warm water wegwassen.

Goed om te weten

 1. De Permanentmark® merkpasta’s zijn te gebruiken op vrijwel alle kunststofsoorten en alle geverfde/gespoten/gemoffelde ondergronden. Alleen te gebruiken op originele fabriekslak ! Deze pasta’s werken niet op blanke metaalsoorten.
 2. Denk eraan dat u slechts een kleine hoeveelheid merkpasta nodig heeft.  NIET meer dan nodig is om de gaatjes in de sjabloon te vullen.

Zo worden de coderingen aangebracht

 1. Controleert u eerst of in de sjablonen de JUISTE identificatie-data zijn gestanst.
 2. Maak de plaatsen waar u de codering gaat aanbrengen schoon en vetvrij.
 3. Verwijder van een sjabloon de papieren ruglaag.  Plak de sjabloon op de plek waar u de codering gaat aanbrengen.  Druk de sjabloon stevig aan.  De sjabloon kunt u aandrukken met de zojuist verwijderde ruglaag.  Hoe beter de sjabloon wordt vastgedrukt, des te mooier wordt het resultaat.  De hierboven beschreven  handelingen voert u vervolgens uit op de andere voorwerpen waar u de codering wenst aan te brengen.
 4. Het flesje met de merkpasta eerst even goed schudden.  Hierna kunt u het flesje voorzichtig openmaken. 
 5. U neemt een penseel of spatel en brengt de pasta aan op het sjabloon.  Zorg ervoor dat alle gaatjes in het sjabloon met pasta worden gevuld.  Zorg er wel voor dat u NIET over de strookjes heen knoeit.
 6. Nadat u de pasta heeft aangebracht, dient u de sjabloon voorzichtig te verwijderen.  RAAK DE MERKTEKENS NIET AAN: ze blijven ongeveer dertig minuten nat! Zoals hiervoor beschreven gaat u ook verder met de resterende sjablonen.
 7. De witte merkpasta is na ongeveer 5 minuten droog. Bij de overige kleuren zijn na ongeveer 10 minuten zijn de merktekens droog. 
 8. Met uitzondering van de witte pasta neemt nu een alcohol-prep-pad en wrijft hiermede over alle door u aangebrachte coderingen. De codering is nu absoluut droog.
 9. Alleen  van toepassing bij witte pasta: Zoalls in punt 7  aangegeven zijn de merktekens na een 5-tal minuten handdroog en kunt u het betreffende voorwerp gewoon gebruiken. Maar de aangebrachte merktekens  moeten wel nog verder intrekken en uitharden voor een optimaal resultaat (plus/minus 10 uur) .
 10. Breng als extra visuele waarschuwing, de bijgeleverde transparante vinyl stickers over de aangebrachte identificatiedata aan.
 11.  De identificatie-data zijn nu ONUITWISBAAR EN AFSCHRIKWEKKEND voor eventuele dieven.

BELANGRIJK

De pasta die zich in dit pakket bevinden is giftig. Hou de pasta buiten bereik van kinderen. Niet eten, drinken of roken tijdens het werken met de pasta. Bewaar de flesjes met pasta op een koele plaats bij voorkeur achter slot. Sjablonen, flesjes en penselen moeten na gebruik zorgvuldig worden weggedaan.  (chemo-afvalbak) Wanneer pasta in contact komt met uw huid, deze zo spoedig mogelijk met zeep en warm water wegwassen !

Algemeen coderings-advies

In de bijgevoegde {eenmalig te gebruiken} sjablonen, staat uw unieke identificatie codering.  Controleer of deze codering juist is.  Deze codering dient u aan te brengen op zichtbare en onzichtbare plaatsen op uw vaartuig.  De waardevolle bezittingen in uw vaartuig kunt u eveneens voorzien van uw unieke identificatie codering.

LET OP!!!

De codering moet altijd aan de BUITENZIJDE worden aangebracht !

Zo worden uw coderingen aangebracht

 1. Maak de plaatsen waar u de coderingen gaat aanbrengen schoon en vetvrij.
 2. Verwijder van een sjabloon de papieren ruglaag.  Plak de sjabloon nu op de plek waar u de codering gaat aanbrengen.  Druk de sjabloon stevig aan. De sjabloon kunt u aandrukken met de zojuist verwijderde ruglaag.  Hoe beter de sjabloon wordt vastgedrukt, des te mooier wordt het resultaat. De hiervoor beschreven handelingen voert u vervolgens uit op de andere plaatsen waar u een codering gaat aanbrengen.
 3. U neemt een penseel en brengt de kunststof merkpasta aan op de sjabloon. Zorg ervoor dat alle gaatjes in de sjabloon met pasta worden gevuld.  Zorg er wel voor dat u NIET over de strookjes heen knoeit. Nadat u de pasta heeft aangebracht, kunt u  na ± 1 minuut de sjabloon verwijderen.  RAAK DE MERKTEKENS NIET AAN: ze blijven ongeveer 30 minuten nat ! Zoals hiervoor beschreven gaat u ook verder met de resterende sjablonen.
 4. Na ongeveer 30 minuten zijn de merktekens droog.  U neemt nu 1 alcohol prep-pad en wrijft hiermee over alle door u aangebrachte coderingen.  Uw coderingen zijn nu absoluut kurkdroog, en ONUITWISBAAR EN AFSCHRIKKEND voor eventuele dieven.

Deze stickers, formaat 50 x 70 mm., zijn bestemd voor kantoorruimten in uw bedrijfs-vestiging(en).

Buiten plakken / buiten lezen. Zodoende worden mogelijke dieven al in een vroeg stadium erop gewezen dat uw eigendommen gemerkt zijn met Permanentmark.