Met witte pasta etsen/graveren

Volg deze instructie voor het aanbrengen van witte markering

Belangrijk

De pasta die zich in dit pakket bevinden is giftig. Hou de pasta buiten bereik van kinderen. Niet eten, drinken of roken tijdens het werken met de pasta. Bewaar de flesjes met pasta op een koele plaats bij voorkeur achter slot. Sjablonen, flesjes en penselen moeten na gebruik zorgvuldig worden weggedaan. (chemo-afvalbak) Wanneer pasta in contact komt met uw huid, deze zo spoedig mogelijk met zeep en warm water wegwassen !

Zo wordt de identificatie in aangebracht

1. Controleert u eerst of in de strookjes (sjablonen) de JUISTE identificatie-data zijn gestanst.
2. Maak de plaatsen waar de identificatie-data moeten komen grondig schoon en vetvrij.
3. Sjablonen aanbrengen

tip: Hoe beter het sjabloon wordt vastgedrukt, des te mooier wordt het resultaat.

4. Merkpasta aanbrengen

Let op: RAAK DE MERKTEKENS NIET AAN: ze blijven ongeveer 30 minuten nat

5. Verwijder de labels
6. Merktekens afnemen met water

u zult uw identificatie-data keurig in de ramen zien staan, onuitwisbaar en afschrikwekkend voor eventuele dieven.