Krachtenbundeling #StopDiefstal GPS-apparatuur

In de strijd tegen de diefstal van kostbare GPS-apparatuur hebben ZLTO, VNO-NCW, MKB Nederland, Platform Veilig Ondernemen Brabant Zeeland, Fedecom, Politie en Cumela de krachten gebundeld. Gestolen GPS-apparatuur en beeldschermen kosten al snel tienduizenden euro’s. Buiten de indirecte schade die het ook oplevert. 

De expertbijeenkomst afgelopen donderdag, 28 september, bracht leveranciers, gebruikers en overheidsdiensten samen met één gemeenschappelijk doel: GPS-diefstal een halt toeroepen. Karijn van Doorne, de dagvoorzitter, heeft met de deelnemers in grote lijnen een strategie uitgestippeld, die we de komende weken concreet maken.

Wat is die strategie?

Samen sterk tegen kostbare GPS diefstal, dat is het uitgangspunt. Dat doen we door: aan te sturen op meer prioriteit in de aanpak van deze georganiseerde misdaad. We willen meer inzicht krijgen in hoe zij zich organiseren én we gaan samen toewerken naar barrières en preventieve maatregelen. Een mooi resultaat voor een eerste sessie. Dat belooft wat voor de toekomst. 

Wat zijn de volgende stappen?

1. Op korte termijn richten we ons op het ontwikkelen van een preventiepakket met bijvoorbeeld labels en preventieve tips. Ons doel is om het preventiepakket snel beschikbaar te hebben.

2. Daarnaast gaan we samen onderzoeken wat de werkwijze van de daders is en waar effectieve barrières opgeworpen kunnen worden om de criminele werkwijze te doorbreken.

3. Met de werkgroep van technische experts gaan we aan de slag om te onderzoeken welke technische maatregelen mogelijk zijn.

4. Mobiel banditisme is georganiseerde misdaad en verdient dus prioriteit, dit gaan we agenderen bij politiek en politie. 

Allemaal willen we dit leed stoppen   

Goed om te merken dat we allemaal vastbesloten zijn om de diefstal te stoppen. Daarvoor willen we allemaal intensiever gaan samen. We delen zo de verantwoordelijkheid om diefstal te voorkomen. 

Met praktische maatregelen en het onderling delen van informatie en kennis kunnen we beter adequaat reageren wanneer dat nodig is. Gerwin Otten van Cumela Verzekeringen maakt zich hier hard voor. Samen staan we sterk tegen GPS-diefstal. 

(Bron: Cumela.nl)

Voorkomen is beter dan genezen. Met de labelset #StopDiefstal maak je het minder interessant voor de georganiseerde criminaliteit. Leden van Cumela kunnen voor meer informatie terecht bij Gerwin Otten.

Niet-leden kunnen deze labelset online op deze site bestellen. Klik hier voor de directe bestellink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *